Friday, November 13, 2009

نوستالژي . 3

 سردر باغ ملي
اين دروازه قبلا باز بود و خودروها از زير آن تردد مي‌كردند . چند سالي است كه درهاي بزرگ براي هميشه بسته شده و فقط يكي از درهاي كوچك براي رفت و آمد افراد پياده باز است

No comments: