Saturday, October 24, 2009

جادوگران تبليغات . 2

بدانيد و آگاه باشيد كه اگر از خميردندان ما استفاده نكنيد دكتر دندان‌پزشكتان ناچار است هنگام معاينه از اين آينه مطول استفاده كند . از بس كه دهانتان بوي بد مي‌دهد. بي‌ادب.

No comments: